GED4WEB©


NB: Har du spørsmål om slektskapsinformasjon på websidene, vennligst ta kontakt med eier av webstedet.
Bjarte Hetland [bjarte.no_spam@hetland.net]

HTML-databasen ble laget med en registrert versjon av GED4WEB© versjon 2.99 Kompilert Feb 12 2004.

GED4WEB© 2002 Anthony Papineau Alle rettigheter ivaretatt.

Norsk oversettelse Sharon Ann Kåsa sharon@jesa.net

For ytterligere informasjon om GED4WEB© , kontakt Anthony Papineau på webmaster@ged4web.com
eller besøk GED4WEB hjemmeside på GED4WEB© webside på http://www.ged4web.com

Tilbake til hovedside