Slekt Dataside Utvidet 136 Slektstavle

Personer markert med rød prikk er forfedre av Bjarte Hetland
Av personverngrunner blir ikke fødselsdato og ekteskapsdato til personer som antas å være i live visst.

    
     Jonson, Amund 
     Amundson, Mats 
      Bustad, Gyrid 
   Matsson, Fartegn  
     Filippusson, Fartegn 
    Fartegnsdotter, Anna  
     Jogrimsdotter, Magnilda 
  Fartegnsdotter, nn    
    

Tilbake til hovedside


HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB©  ikon (lenke til webside)GED4WEB© versjon 2.99 .

Tilbake til hovedside

Copyright 2004 Bjarte Hetland