Slekt Dataside 788 Notater

Personer markert med rød prikk er forfedre av Bjarte Hetland
Av personverngrunner blir ikke fødselsdato og ekteskapsdato til personer som antas å være i live visst.

Mjølsnes, Olav Bjørnson (f. 12 MAR 1879, d. 1971)

Notat: Det er sagt at dei mest karakteristiske eigenskapene til Olav Mjølsnes var styrke, klokskap og ro. Han gjekk på landbruksskulen på Tveit, to vintrar, og var ferdig i 1900. Han tok over garden i 1903 og sonen Bjørn overtok i 1935. Ved sida av gardsdrifta var han bankkasserar frå 1910 til 1945. I tillegg hadde han fleire tillitsverv, både i politikken, kultur- og kristenlivet. Han sat i heradstyret frå 1908, var i fleire år varaordførar, og han var ordførar nokre år ved krigsutbrotet i 1940. Han takka for seg då kravet om at ordførarane måtte stå i NS kom i 1942. Av andre verv var han m.a. formann i styret for Finnøy Meieri, medlem av styret for Rogaland Meierilag, styremedlem i Handelslaget og medlem av soknerådet. Han dreiv med ættegransking og skreiv artiklar om lokalhistoriske emner. Då Stavanger Aftenblad skreiv om han til 80-årsdagen i 1959 var han framleis formann i forliksrådet i Finnøy.
[Finnøy gard og ætt. Stavanger Aftenblad 5. mars 1959]
Kilde: (Død)
Forfatter: Halvard Bjørkvik
Tittel: Finnøy gard og ætt
Publikasjon: Finnøy kommune 1993-1997
Side: Bind 2, side 172
Datakvalitet: 2
Kilde: (Individ)
Forfatter: Halvard Bjørkvik
Tittel: Finnøy gard og ætt
Publikasjon: Finnøy kommune 1993-1997
Yrke: Gardbrukar, bankkasserar
Død: 1971 Øvre Mjølsnes, Finnøy
Referanse: 1311

Tilbake til hovedside


HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB©  ikon (lenke til webside)GED4WEB© versjon 2.99 .

Tilbake til hovedside

Copyright 2004 Bjarte Hetland