Slekt Dataside 1020 Notater

Personer markert med rød prikk er forfedre av Bjarte Hetland
Av personverngrunner blir ikke fødselsdato og ekteskapsdato til personer som antas å være i live visst.

Fosen, Daniel Rasmusson (f. 1615, d. 1667)

Notat: Daniel og Malene budde frå 1639 på Hapnes i Vikedal sokn (Leiranger skipreide), ein gard som far til Malene hadde bygsla til barna sine nokre år tidligare. Frå 1642 bygsla han og Dokkskar lengre oppe i dalen, kor det var flaumsag. Han dreiv ein stor tømmeromsetning. I 1663 betalte han skatt for 1700 sagbord, I 1656 vart han klaga for å hogge ulovleg i skoegn på Hapnes og Dokkskar.
I 1665 flytta dei til Sande i Hjelmeland, men i mars 1666 gjorde Daniel eit makebyte med presten på Hjelmeland, og flytta så til Fosen. Men alt året etter blei han funnen død i marka. Han blei funnen ein laurdag, etter å ha vore sakna sidan tirsdag i same veka. Det gjekk rykte om at han hadde teke livet sitt, men dei som fann han kunne ikkje sjå merke etter ytre skader, så han må ha fått ein naturleg død.
Han var lensmann i Hetland skipreide då han døydde.
[Lillehammer: Karmøy bygdebok, Avaldsnes 2 / Næss: Tysvær gard og ætt, bind 6 / Jåthun: Ætt og Heim 1971]
Kilde: (Fødsel)
Forfatter: Hans Eyvind Næss
Tittel: Tysvær gard og ætt
Publikasjon: Tysvær kommune, 2001
Side: Bind 7, side 739
Datakvalitet: 2
Kilde: (Død)
Forfatter: Arnvid Lillehammer
Tittel: Karmøy bygdebok, Avaldsnes 2
Publikasjon: Karmøy kommune 1993
Side: Side 54
Datakvalitet: 2
Død: 1667 Fosen, Avaldsnes

Tilbake til hovedside


HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB©  ikon (lenke til webside)GED4WEB© versjon 2.99 .

Tilbake til hovedside

Copyright 2004 Bjarte Hetland