Slekt Dataside 1262 Notater

Personer markert med rød prikk er forfedre av Bjarte Hetland
Av personverngrunner blir ikke fødselsdato og ekteskapsdato til personer som antas å være i live visst.

Rygg, Hans Halldorson (f. 1756, d. 1828)

Notat: Hans fekk skøyte på eit bruk på Rygg av Nils Torsteinson Rygg og faren Halldor Litledalen i 1781, mot å gje begge to volkår av dette eine bruket. Pengar reiste han ved å pantsetja det til faren for 150 rdlr. Seinare blei han fleire gonger stemna for gjeld han ikkje betalte til folk både innan- og utanbygds. Han var først gift med Eli Hallvardsdtr Grindheim. Ho døydde i 1800. Dei fekk 5 barn, som truleg alle døydde medan dei var små. [Etnesoga, bind 2]
Kilde: (Fødsel)
Forfatter: Ståle Dyrvik
Tittel: Etnesoga: Fjerde bandet, folket i Stødle sokn
Publikasjon: Etne kommune 1995
Side: Side 299
Datakvalitet: 2
Død: 1828 Veste, Etne

Tilbake til hovedside


HTML-databasen ble laget med en registrert versjon avGED4WEB©  ikon (lenke til webside)GED4WEB© versjon 2.99 .

Tilbake til hovedside

Copyright 2004 Bjarte Hetland